Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

LSVT-LOUD stemmetræning har signifikant, men forbigående effekt

Intensiv stemmetræning hos patienter med MS giver umiddelbart signifikant større kraft i stemmen, men effekten er aftaget væsentligt efter 15 måneder. Patienterne oplever dog selv en vedvarende forbedring af deres taleevner.

Det viser et klinisk studie, offentliggjort i Multiple Sclerosis Journal, hvor 44 patienter med attakvis eller progressiv MS blev randomiseret 1:1 til enten eksperimentel intensiv stemmetræning eller konventionel stemmeterapi. Intensiv stemmetræning fulgte den evidensbaserede LSVT-LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) protokol og omfattede en 45 minutters lektion fire dage om ugen i fire uger. Metoden er oprindelig udviklet til patienter med Parkinsons sygdom. Studiets primære mål var stemmekraft (dB) ved fri tale, gentagelse af sætninger og udtale af vokalen ”a”, hvilke alle er øvelser i LSVT-LOUD. Blandt de sekundære endemål var selvrapportering af egne taleevner.

Efter træningsforløbet havde den eksperimentelle gruppe en signifikant større kraft ved fri tale på +6,3 dB (95 procent CI: 2,5 til 10,1) i forhold til kontrolgruppen. I den eksperimentelle gruppe opnåede 46 procent af patienterne (n=10) fuld stemmekraft (>60 dB), mens dette kun var tilfældet for fem procent (n=1) i kontrolgruppen. Ved followup efter 15 måneder var begge de to gruppers stemmekraft faldet til nær baseline med en ubetydelig forbedring på +1,7 dB i den eksperimentelle gruppes favør (95 procent CI: -2,5 til 5,8).

Ved gentagelse af sætninger og udtale af vokalen ”a” opnåede den eksperimentelle gruppe ligeledes en signifikant forbedring på henholdsvis +9,5 dB (95 procent CI: 4,7 til 14,3) og +7,4 (95 procent CI: 2,3 til 12,5) dB efter træning. Ved followup var der imidlertid ikke længere nogen signifikant forskel på de to grupper, som dog stadig var i den eksperimentelle gruppes favør med værdier på henholdsvis +4,4 dB (95 procent CI: -0,7 til 9,5) og +5,2 dB (95% CI: -3,1 til 13,5).

På trods af, at ingen af forbedringerne var opretholdt ved followup, selvrapporterede patienterne i den eksperimentelle gruppe en vedvarende forbedring af deres taleevner. Dette blev målt med metoden VHI (voice handicap index), hvor den værste score er 120. I forhold til kontrolgruppen opnåede den eksperimentelle gruppe en signifikant og klinisk relevant forbedring på -10,8 (95 procent CI: -21,2 til -0,4) efter træningsforløbet og -11,3 (95 procent CI: -24,3 til -1,7) ved followup. Lignende resultater er tidligere blevet rapporteret og menes at bero på en korrelation mellem VHI og parametre som for eksempel skælven, der bruges som objektive mål for stemmeføring.

Anbefal denne artikel

Risiko for overbehandling af asymptomatiske urinvejsinfektioner

Sclerosepatienter får ofte udført rutinemæssige screeninger af urinen, men det er ikke altid korrekt at behandle asymptomatiske infektioner hos sclerosepatienter. Også selvom infektioner kan medføre opblussen af sygdommen.

Nyt værktøj måler MS-patienters livskvalitet under behandling og på arbejde

De eksisterende værktøjer til målinger af sclerosepatients livskvalitet (HRQOL) har hidtil set bort fra behandlingsmæssige og arbejdsrelaterede aspekter af patienternes samlede livskvalitet, erklærer en gruppe tyske forskere, som derfor nu har udviklet et nyt…

Horsens bruger puljemidler til at forbedre samarbejde om MS indsats

I Horsens kommune har daglig leder af den ambulante genoptræning Anette Spence fået meget ud af de 80.000 kroner, som var kommunens andel af en pulje på fem mio. kroner fra sclerosehelhedsplanen. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges

Folketinget forlænger forsøgsordning med medicinsk cannabis med fire år, men har ikke fundet penge til større tilskud til behandlingen.

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Et omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Forskere vil have nyt fokus i MS og covid-19-forskningen

Tiden er kommet til at tage forskningen i MS og covid-19 et skridt videre og begynde at fokusere på re-inficering med SARS-CoV-2-smitte og sygdomsgennembrud med covid-19.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os