Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

MRNA covid-19-vacciner øger ikke MS-patienters korttidsrisiko for attak

MS-patienter verden over bliver anbefalet at lade sig vaccinere mod covid-19. Et italiensk forskerhold har derfor undersøgt MS-patienter i to måneder efter den første vaccination med mRNA-vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Pfizer/BioNTech (BNT162b2) vaccinen mod covid-19 ikke øger den kortsigtede risiko for klinisk reaktivering hos patienter med MS. Det viser en foreløbig analyse af data fra 25 italienske MS-centre, og forskerne noterer sig i øvrigt, at undersøgelsen, der er offentliggjort i BMJ Neurology, Neurosurgey & Psychiatry, er begrænset af alene at være baseret på patienternes egne data og ikke er fulgt op af for eksempel scanninger.

Manglen på MR-data forhindrer mulig påvisning af potentiel MR-aktivitet uden kliniske tilbagefald, og vores opfølgning er kort. Større observationsstudier med længere opfølgning ville være ønskeligt. Blandt andet kan der på grund af det lave antal patienter med progressiv MS i kohorten (21 ud af 324 forsøgspersoner, 6,5 procent) ikke drages klare konklusioner om virkningerne af Pfizer/BioNTech BNT162b2–vaccination i forhold til forværring af sygdom ved progressiv MS. På trods af disse begrænsninger mener forskerne imidlertid, at resultaterne understøtter anbefalingen om at fremme adgang til COVID-19-vaccinationer for MS-patienter.

25 italienske MS-centre

Studiet er den første prospektive undersøgelse af sikkerheden ved covid-19-vaccine, der omfatter en stor kohorte af MS-patienter. Patienterne i studiet er fra 25 italienske MS-centre, som er blevet fulgt i mindst to måneder efter den første vaccinedosis ved overvågning af patienternes selvrapporterede symptomer.

Studiet omfatter 324 MS-patienter, der alle var blevet vaccineret med Pfizer/BioNTech BNT162b2-vaccinen. Samlet set havde 28 ud af 324 (8,6 procent) patienter været smittet med coronavirus mellem 224,8 ± 103,5 dage før den første vaccination). 322/324 patienter (99,4 procent) fik begge vaccinedoser med et interval mellem doser på 21,5 ± 4 dage.

I de to måneder før vaccination blev der rapporteret om seks kliniske tilbagefald hos seks ud af 324 patienter (1,9 procent). I de to måneder efter vaccination forekom syv kliniske tilbagefald hos 7/324 patienter (2,2 procent). Forekomsten af ​​tilbagefald i de to måneder før og efter vaccination var ikke statistisk forskellig (B = 0,154, 95 procent CI -0,948 til 1,288, p = 0,78). Demografiske data som alder og køn samt sygdoms varighed havde ingen effekt på forekomsten af ​​tilbagefald. Fem af patienter med tilbagefald var kvinder. Fem tilbagefald var monofokale, og to var multifokale. Det gennemsnitlige tidsinterval mellem den første dosis vaccination og det kliniske tilbagefald var 44 ± 11,6 dage.

 

Anbefal denne artikel

Risiko for overbehandling af asymptomatiske urinvejsinfektioner

Sclerosepatienter får ofte udført rutinemæssige screeninger af urinen, men det er ikke altid korrekt at behandle asymptomatiske infektioner hos sclerosepatienter. Også selvom infektioner kan medføre opblussen af sygdommen.

Nyt værktøj måler MS-patienters livskvalitet under behandling og på arbejde

De eksisterende værktøjer til målinger af sclerosepatients livskvalitet (HRQOL) har hidtil set bort fra behandlingsmæssige og arbejdsrelaterede aspekter af patienternes samlede livskvalitet, erklærer en gruppe tyske forskere, som derfor nu har udviklet et nyt…

Horsens bruger puljemidler til at forbedre samarbejde om MS indsats

I Horsens kommune har daglig leder af den ambulante genoptræning Anette Spence fået meget ud af de 80.000 kroner, som var kommunens andel af en pulje på fem mio. kroner fra sclerosehelhedsplanen. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges

Folketinget forlænger forsøgsordning med medicinsk cannabis med fire år, men har ikke fundet penge til større tilskud til behandlingen.

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Et omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Forskere vil have nyt fokus i MS og covid-19-forskningen

Tiden er kommet til at tage forskningen i MS og covid-19 et skridt videre og begynde at fokusere på re-inficering med SARS-CoV-2-smitte og sygdomsgennembrud med covid-19.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, neurologi
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Ebbe Fischer - allround
    Natacha Houlind Petersen - allround
    Nana Fischer - allround

   Om os