Lad os håbe Medicinrådet inddrager nyt studie i arbejdet med ny behandlingsvejledning

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Studie finder mulig forhøjet coronadødelighed hos anti-CD20-behandlede

Patienter i behandling med anti-CD20-antistof-behandling har i et nyt, endnu ikke peer reviewet, studie vist højere dødelighed i forbindelse efter at være smittet med covid-19, end en kontrolgruppe, som ikke fik denne type immunmodulerende behandling.  

Studiet, som omfatter 114 patienter med covid-19, som var tidligere behandlet med anti CD20-antistof og 559 covid-19-patienter, der ikke havde fået anti-CD20, understreger ifølge forskerne vigtigheden af at begrænse den unødvendige risiko, som patienter i anti-CD20-antistof-behandling udsættes for under pandemien. 

Studiet inkluderede patienter, der havde modtaget anti-CD20-behandling inden for et år før de fik konstateret covid-19 ved en PCR-test og kontrol personer, som blev matchet fem til en i forhold til alder, køn og dato for PCR-test. Ved hjælp af Cox regression beregnede forskerne hazard ratio og 95 procent konfidensinterval for indlæggelse, mekanisk ventilation og død hos den immunbehandlede gruppe i forhold til kontrolgruppen. I alt indgår 70 procent kvinder, og deltagernes gennemsnitsalder er 55 år. 

Studiet viser, at forekomsten af indlæggelse og behov for ventilation er nogenlunde ens i de to grupper, men antallet af dødsfald er godt og vel dobbelt så højt blandt patienterne i anti-CD20-antistofbehandling (aHR 2.16; 95% CI: 1.03 to 4.54). Samme trend sås i analyser inden for de forskellige sygdomstyper, patienterne var i anti-CD20-antistofbehnadling for og uanset, om behandlingen havde stået på i mere eller mindre end et år.  

Forskerne konkluderer på den baggrund, at der bør være særlig opmærksomhed på undgå covid-19-smitte for patienter i anti-CD20-antistofbehandling. 

Studiet er foretaget af forskere ved Massachusett general Hospital og Bringham and Women’s Hospital, begge beliggende i Boston. Der er tale om en præliminær rapport, som ligger i et pre-print, som endnu ikke er peer reviewet, i databasen MedRxiv.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget